Có một ngày 20/10 ý nghĩa như thế tại ĐẠI ĐOÀN GIA

Có một ngày 20/10 ý nghĩa như thế tại ĐẠI ĐOÀN GIA

  •  12/10/2020

Người phụ nữ Việt Nam luôn được xem là hình tượng đẹp và vĩ đại nhất. Có thể so sánh và ví von rằng trong vũ trụ có nhiều kì quan nhưng kì quan tuyệt phẩm và thật kỳ vĩ, nhưng ta như nhận thấy được...