PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

Thời gian giao hàng

Từ 15 - 30 phút với trường hợp sản phẩm đã có sẵn và tùy thuộc vào tuyến đường cố định đi giao theo lộ trình hàng ngày. Do kho hàng chính của chúng tôi nằm ở TP Hà Nội, nên thời gian nhận hàng của khách hàng tại TP Hồ Chí Minh sẽ là: 2 - 3 ngày.

Phạm vi bán kính giao

5km tính từ địa chỉ công ty chúng tôi. Vượt phạm vi này (> 5km) chúng tôi sẽ tính phí giao hàng theo từng km.
Lưu ý: Không áp dụng cho các mặt hàng nặng và cồng kềnh, đối với những mặt hàng này sẽ được tính phí vận chuyển riêng.

Giao hàng có tính phí

Với mặt hàng nặng, cồng kềnh, những mặt hàng có phí vận chuyển tương đối cao.
Những mặt hàng yêu cầu giao gấp, giao nhanh mà không theo lộ trình giao hàng thông thường của chúng tôi.

Chia sẻ: