Hòa chung không khí vui Tết Trung Thu trên khắp cả nước, tối ngày 27/09/2023 Công Ty Cổ Phần Dogi Food thuộc Tập Đoàn Đại Đoàn Gia đã tổ chức chương trình " Trung thu yêu thương".